Příspěvek je 2400 Kč / čtvrtletí

Platbu zasílejte na bankovní účet

Příspěvky je nutné zaplatit za 1.-3. měsíc do 31. prosince, za 4.-6. měsíc do 31. března, za 7.-9. měsíc do 20. srpna, za 10.-12. měsíc do 30. září